Stworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w firmie Polder Sp. z o.o

Informacja o projekcie

więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w odniesieniu do zapytania ofertowego nr 04/2018 z dnia 26.06.2018r.

więcej

Zapytanie ofertowe nr 04/2018 z dnia 26.06.2018r.

więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w odniesieniu do zapytania ofertowego nr 03/2018 z dnia 09.05.2018r.

więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 9.05.2018r.

więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w odniesieniu do zapytania ofertowego nr 02/2018 z dnia 20.03.2018r.

więcej

Zapytanie ofertowe nr 02/2018 z dnia 20.03.2018r.

więcej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w odniesieniu do zapytania ofertowego nr 01/2018 z dnia 14.02.2018r.

więcej

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 14.02.2018r.

więcej