Prace badawczo-rozwojowe w obszarze opracowania spienionego kajmaku wegańskiego