Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w odniesieniu do zapytania ofertowego nr 04/2018 z dnia 26.06.2018r.