Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w odniesieniu do zapytania ofertowego nr 01/2018 z dnia 14.02.2018r.