Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w odniesieniu do zapytania ofertowego nr 02/2018 z dnia 20.03.2018r.