Voucher Badawczy

Przedsiębiorstwo Polder Sp. z o.o. zrealizowało Przedsięwzięcie Badawcze pt. Stosowanie dodatków funkcjonalnych i procesów technologicznych w produkcji mas karmelowych w ramach Projektu Voucher badawczy.

Przedmiotem Przedsięwzięcia Badawczego byłoopracowanie receptury stosowania dodatków funkcjonalnych przy produkcji mas karmelowych.

Całkowity koszt Projektu to 49 200,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 40 000, 00 PLN.