Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w odniesieniu do zapytania ofertowego nr 03/2018 z dnia 09.05.2018r.