Korekta do zapytania ofertowego nr 03/2017 z dnia 09.06.2017r.