Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego nr 01/2017 z dnia 27.04.2017r.