Kategoria: Bon

Informacja o wyborze Wykonawcy

Dla realizacji przedmiotu zamówienia   w projekcie „Nowe wyroby cukiernicze z wykorzystaniem krajowych surowców roślinnych” zostaje wybrany jako Wykonawca usług badawczych: Instytut Biotechnologii PrzemysłuRolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, którego oferta została oceniona wg przyjętych kryteriów na 100 punktów. Adres siedziby Wykonawcy: ul. Rakowiecka 36, 02-532 WarszawaNIP: 5250008264REGON: 000053835

Bony na innowacje dla MŚP

Zapraszamy do do składania ofert  na wykonanie usługi badawczej w ramach projektu „Nowe wyroby cukiernicze z wykorzystaniem krajowych surowców roślinnych”. Zapytanie ofertowe poniżej w załączniku.